Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK)


Lillerønning Snekkerifabrikk AS er er sertifisert av "Norsk Dør- og Vinduskontroll, NDVK".  Her følger en kort informasjon om sertifiseringsordningen.


NDVK ble etablert i 1974 og er en frivillig kontrollordning for produsenter av vinduer og ytterdører.  Ordningen er åpen for norske og utenlandske produsenter.  Produkter merket med NDVK skal typeprøves før de blir med på ordningen.  Deretter kontrollprøves de hvert 2. år.  Kontrollen omfatter også årlig inspeksjon av produksjonen

Et produkt med NDVK-merke forteller at produktet er testet hos SINTEF Byggforsk eller annet akreditert laboratorium, etter Europeiske standarder.  I Norge benyttes andre klasser enn i mange andre europeiske land, og produkter merket med NDVK oppfyller de klasser som gjelder i Norge.
 
Videre forteller merket at produktet kommer fra en produsent som har et godt kvalitetssikringssystem og hvor det foretas årlig inspeksjon av en kontrollør fra enten SINTEF Byggforsk eller Teknologisk Institutt. Kilde: www.ndvk.no


NDVK