Norsk Trevare


Lillerønning Snekkerifabrikk AS er er medlem i Norsk Trevare.  Her følger en kort informasjon om foreningen.


Norsk Trevare er en forening av norske bedrifter i bygge- og innredningsindustrien. Som aktive medlemmer opptas bedrifter som driver produksjon i Norge av innredninger for kjøkken, baderom og garderobe, andre spesial- innredninger, dører, vinduer, trapper, paneler, gulv, listverk og andre tilhørende produkter, samt komponenter for bygge- og rehabiliteringsvirksomhet.
Som assosierte medlemmer uten stemmerett kan opptas bedrifter, sammenslutninger og institusjoner som ikke driver slik virksomhet, men som har tilknytning til bransjen, og når det antas at medlemskapet kan fremme bransjens interesser.

Norsk Trevares formål er å styrke bransjen og fremme medlemmenes felles interesser. Noen arbeidsområder er bl.a. å besvare økonomiske, faglige og juridiske spørsmål,å samarbeide med myndighetene bl.a. om lovgivning som angår våre medlemmer, HMS og kvalitetsstyring, å fremme næringspolitiske interesser, arbeidsgiver- og tariff, kompetanseutvikling, rekruttering til bransjen og utvikling av utdanning, fag og opplæring samt å fremme et godt og kollegialt samarbeid i bedriftene og mellom medlemmene.

Grunnlaget for bransjeforeningen ble dannet allerede i 1940 . Norsk Trevare er i dag tilsluttet Byggenæringens Landsforening - BNL, som forhandler og administrerer tariffavtalen for bransjen. BNL er den nest største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO. 
Norsk Trevare har 11 aktive lokalforeninger. Norsk Trevare holder til i Næringslivets hus Middelthunsgate 27, Oslo, sammen med Byggenæringens Landsforening og 13 andre bransjeforeninger under BNL.
Norsk Trevare